کلاس اول که بودیم فکر می کردیم کلاس پنجمی ها چه آدم های شاخی هستند!

اما دبستان را که پشت سر گذاشتیم و رفتیم راهنمایی، همه ی هیبت پوشالی کلاس پنجمی ها فرو ریخت.

کلاس پنجمی ها همیشه همانی بودند که بودند، هیچ وقت شاخ نبودند اما ما تا دبستان بودیم خیلی خیلی بچه بودیم و فکر می کردیم کلاس پنجمی عجب آدم خفن و قدرتمندی است!

در اصل ما کوچک بودیم و به علت کوچکی خودمان فکر می کردیم بچه یازده دوازده ساله ای خیلی شاخ است!

کسی این روزها گفته است عربستان قدرتی منطقه ای است!این شد که یاد قصه بالا افتادم.

راستی چرا ما دوست داریم کوتاهی قد خودمان را به بقیه تحمیل کنیم؟!

منبع : مابرای سربازی امام خامنه ای زنده ایم! |کوتاهی قد....
برچسب ها : کلاس ,پنجمی ,بودیم ,خیلی ,کردیم ,کلاس پنجمی ,کردیم کلاس